Thursday, May 7, 2015

Tea & John Break

Oakland, CA
May 2015

1 comment:

  1. این صفحه رو از بالا به ‍پایین که اومدم در عرض چند دقیقه همه خاطراتم از انواع اقسام چایی هایی که در زمان های مختلف خورده بودم از ذهنم گذشت . یه تور بود به همه ی بو ها و حس ها و لحظه هایی که تجربه کرده بودم . عجیب بود ...ه

    ReplyDelete